Leveringsinformatie

Bestellen
Als u de bestelling gedaan heeft, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging. Hiermee wordt uw bestelling bevestigd. Indien uw bestelling vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, zullen wij u inlichten.


Betaling
Betaling dient vooraf of bij het afhalen/leveren van de bestelling te geschieden.


Annuleren
Voorwaarden retourneren
Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd.
Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren.
Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met ons, dient u het/de betreffende product(en) retour verzonden te hebben naar from the road force.
Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroeping recht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de door from the road force verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Diepvries producten die eenmaal gehaald zijn, kunnen niet retour.
Wij bezorgen Alleen in Hardenberg en directe omgeving.

Kosten hiervoor zijn € 5.00


Prijzen.
Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. 

Opsturen gaat via post nl en worden kosten voor in rekening gebracht.

Dit gaat tot 10kg.

(diepvries producten verzenden wij niet).


Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.


Akkoordverklaring
Met het versturen van uw order verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.